هفته مود لباسهای اسلامی تورین در منطقه پیدمونت ایتالیا

هفته مود لباسهای اسلامی تورین در منطقه پیدمونت ایتالیا

این نمایشگاه مود لباشهای اسلام بین تاریخهای 1-3 جولای راه اندازی گردیده و به روی علاقمندان باز بوده.