آموزش اسکی برای فرزندان افغانستانی در ارزینجان

اداره امور جوانان و ورزش ولایت ارزینجان برای فرزندان خانواده‌های افغانستانی دوره‌های آموزش اسکی برگزار کرد

آموزش اسکی برای فرزندان افغانستانی در ارزینجان

 

اداره امور جوانان و ورزش ولایت ارزینجان برای فرزندان خانواده‌های افغانستانی دوره‌های آموزش اسکی برگزار کرد.

اداره امور جوانان و ورزش ولایت ارزینجان در چارچوب پروژه " انسجام اجتماعی"برنامه‌ آموزشی برای فرزندان خانواده‌های افغانستانی مقیم این ولایت ساکن در روستای گچیت در مرکز ورزش‌های زمستانی و طبیعت‌گردی ارگان داغی ترتیب داد.

اطفال و نوجوانان 14 الی 17 ساله در این برنامه چهار روزه، همراه با مربیان ورزش‌های زمستانی آموزش دیده و برای اولین بار اسکی کردن را تجربه می‌کنند.

فاتح گل‌نهار، مدیر مرکز امور جوانان و ورزش ارزینجان ضمن اشاره به برگزاری برنامه‌های مختلف برای فرزندان خانواده‌های افغانستانی مقیم در این ولایت گفت: این قبیل اقدامات برای هرچه نزدیک‌تر کردن این اطفال و نوجوانان و سازگاری آنها با جامعه صورت گرفته و ادامه خواهد داشت.اخبار مربوطه