پارک مخصوص برای خانمها از جانب تورکیه در افغانستان احداث شد

پارک احداث شده از سوی آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه در مزار شریف افغانستان افتتاح شد

پارک مخصوص برای خانمها از جانب تورکیه در افغانستان احداث شد

 

پارک احداث شده از سوی آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه در مزار شریف افغانستان افتتاح شد.

پارک و محیط تفریحی سبز احداث شده از سوی آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه (تیکا) در شهر مزار شریف ولایت بلخ افغانستان افتتاح شد.

مراسم افتتاح این پارک ویژه برای خانمها و بانوان با حضور محمد بشیر توحیدی، معاون اشهر داری ولایت بلخ، محمد افضل حدید رئیس شورای شهر، شوقی سچکین آلپای، سرقنسول تورکیه در مزارشریف وزهدی چال، هماهنگ کننده تیکا درمزارشریف برگزارشد.

معاون شهر داری ولایت بلخ در مراسم افتتاح این پروژه به دلیل کمک های تورکیه و تیکا به زنان افغانستان تشکر کرد.

سرقنسول تورکیه در مزارشریف نیز افتتاح این پارک را برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی زنان این شهرمهم توصیف کرد.اخبار مربوطه