دستگیری 417 مهاجر غیرقانونی درولایت ایدیرنه

واحد‌های مرزی تورکیه در ولایتایدیرنه 417 تبعه خارجی که در صدد سفر غیرقانونی به خارج از کشور بودند را دستگیر کردند

دستگیری 417 مهاجر غیرقانونی درولایت ایدیرنه

 

واحد‌های مرزی تورکیه در ولایتایدیرنه 417 تبعه خارجی که در صدد سفر غیرقانونی به خارج از کشور بودند را دستگیر کردند.

نیروهای ژاندارم و واحد‌های مرزی تورکیه درولایت ایدیرنه هنگام گزمه در اولوسوالی های لالاپاشا، ایپ‌سالا، انز، مریچ، اوزون‌گوپرو و روستاهای تایاکادین و بوسنیا‌کویی 417 تبعه خارجی در چند گروه جداگانه که فیصدد سفر غیرقانونی به خارج از تورکیه بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد که اتباع کشورهای فلسطین، الجزایر، بنگلادش، تونس، پاکستان، افغانستان و ایران بودند، پس از طی مراحل قانونی به اداره امور مهاجرت درولایت ایدیرنه انتقال داده شدند.اخبار مربوطه