محصولات افغانستان از طریق تورکیش‌ایرلانز صادر می‌شود

اولین پرواز طیاره یی باری مسیر بلخ-استانبول شرکت "تورکیش‌ایرلاینز" تورکیه برای صادرات محصولات افغانستان به اروپا دیروز انجام گرفت

محصولات افغانستان از طریق تورکیش‌ایرلانز صادر می‌شود

 

اولین پرواز طیاره یی باری مسیر بلخ-استانبول شرکت "تورکیش‌ایرلاینز" تورکیه برای صادرات محصولات افغانستان به اروپا دیروز انجام گرفت.

اولین پرواز طیاره یی باری بلخ-استانبول شرکت "تورکیش‌ایرلاینز" تورکیه برای صادرات محصولات افغانستان به اروپا امروز طی مراسمی با حضور برخی مقامات دو کشور از طریق میدان هوایی مزارشریف انجام گرفت.

در این مراسم، ظهورالدین شیرزاد معاون وزیر تجارت افغانستان، اسحاق رهگذر والی بلخ، شوقی سچکین آلپای سرقنسول تورکیه در مزارشریف، احمد اولوداغ مدیر شرکت تورکیش‌ایرلاینز در کابل شرکت کردند.

اسحاق رهگذر والی بلخ افغانستان طی سخنانی در این مراسم اظهار داشت:

"امروز از طریق تورکیش ایرلاینز 5 تن میوه خشک افغانستان را به استانبول فرستادیم تا از آنجا به لندن ارسال شود. اقدامات بسیار گسترده ای برای افزایش صادرات محصولات افغانستان انجام دادیم. این امر، نقش مهمی در گسترش اقتصاد کشورمان دارد".اخبار مربوطه