دعوت پاکستان از سرمایه‌گذاران تورکیه

رئیس جمهورپاکستان ازسرمایه گذاران وتاجران تورکیه‌ یی درجهت سرمایه‌گذاری درکشورش دعوت بعمل اورد

دعوت پاکستان از سرمایه‌گذاران تورکیه

عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان در دیدار با احسان مصطفی یورده قل، سفیر تورکیه در اسلام آباد اظهار داشت که سرمایه گذاران و تاجران تورک باید از فرصت سرمایه گذاری در کشورش استفاده کنند.

براساس بیانیه ای که ریاست جمهوری پاکستان به نشررسانیده است عارف علوی رئیس جمهور این کشور جهت مذاکره پیرامون موضوعات مربوط به دیدارش از تورکیه در ماه اوکتوبر با احسان مصطفی یورده قل، سفیر تورکیه در اسلام آباد دیدار کرد.

علوی در این دیداراظهارداشت: "پاکستان کشوری آماده سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران ازهمه مناطق دنیا به ویژه سرمایه گذاران تورک باید از این فرصت استفاده کنند. درحال حاضر سرمایه گذاران تورک در زمینه انرژی و زیربنا ها در پاکستان سرمایه گذاری کرده‌اند."

وی با اشاره به اینکه روابط تورکیه و پاکستان برعلاوه یی برادری بر اساس منافع دوجانبه پایه گذاری شده است، تاکید کرد که اسلام آباد به قراردادهای همکاری با تورکیه درزمینه صنایع دفاعی اهمیت خاصی قائل است.

دراین دیدارسفیر تورکیه دراسلام آباد نیز تصریح کرد که با سفر اخیر علوی به انقره روابط دو کشور بیش از پیش تقویت خواهد شد.اخبار مربوطه