پیام اردوغان برای مراسم افتتاح یازدهمین نشست مجمع مجالس آسیایی

اردوغان پیامی به مراسم افتتاح یازدهمین نشست مجمع مجالس آسیایی ارسال کرد

پیام اردوغان برای مراسم افتتاح یازدهمین نشست مجمع مجالس آسیایی

اردوغان پیامی به مراسم افتتاح یازدهمین نشست مجمع مجالس آسیایی ارسال کرد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه، در پیغام خود  اعلام داشت: "تداوم صلح و توسعه در آسیا که منطقه ای آماده برای تغییرات و توسعه، دارای جمعیتی دینامیک، فرهنگ و تاریخ غنی میباشد و همچنین ایجاد اتحاد اقتصادی و اجتماعی در کشورهای منطقه، برای سرتاسر جهان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 به مجمع مجالس آسیایی درراستای فعالیتهایش که صلح، رفاه، روابط اقتصادی و اجتماعی در منطقه آسیا، را مد نظر میگیرد، آرزوی موفقیت مینمایم. امیدوارم که نشستهای مجمع برای همیشه مفید واقع گردد.

از میزبانی نمایندگان کشورهای عضو در کشورمان بسیار خشنود هستم. به همه دست اندر کاران ترتیب دهنده این مجمع عمومی تبریک گفته و برای همه یی شرکت کنندگان از صمیم قلب درود میفرستم."اخبار مربوطه