مذاکره احزاب عدالت توسعه و حرکت ملی تورکیه در باره انتخابات آینده

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه تورکیه گفت دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه با دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی بسیار مثمر بوده است

مذاکره احزاب عدالت توسعه و حرکت ملی تورکیه در باره انتخابات آینده

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه تورکیه گفت دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه با دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی بسیار مثمر بوده است.

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه تورکیه درباره دیدار امروز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه با دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی گفت:" این دیدار بسیار مهم و مثمری بوده است و در خصوص همکاری برای انتخابات محلی نیز میتوانم بگویم در نقطه مثبتی هستیم".

چلیک همچنین درباره همکاری حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی اظهار داشت که مقامات این دو حزب در پی بررسی‌های خود در زمینه انتخابات محلی یک گزارش به رهبران خود ارائه خواهند کرد.

وی افزود که در نتیجه این گزارش ها نیزرهبران این دوحزب دوباره دیدارخواهند کرد و چارچوب اتحاد برای این انتخابات مشخص خواهد شد.

وی گفت: "روزشنبه آینده به ریاست رئیس جمهور‌مان نشست معرفی تشکیل خواهد شد. دراین نشست نامزد‌های خود در 40 شهر از جمله انقره، استانبول وازمیررا اعلام خواهیم کرد"اخبار مربوطه