تورکیه به مبارزه با مهاجرت نامنظم ادامه می دهد

نیروهای امنیتی تورکیه 28 مهاجر غیرقانونی را در ولایت چاناق ‌قلعه دستگیر کردند

تورکیه به مبارزه با مهاجرت نامنظم ادامه می دهد

نیروهای امنیتی تورکیه 28 مهاجر غیرقانونی را در ولایت چاناق ‌قلعه دستگیر کردند

نیروهای امنیتی تورکیه هنگام گزمه در منطقه "ازینه" ولایت چاناق ‌قلعه 28 افغان، از جمله تعدادی زن و اطفال را که درصدد سفر غیرقانونی به جزیره میدیللی یونان بودند، دستگیر کردند.

آنها پس از انجام امور اداری به مرکز استرداد اتباع بیگانه در ولایت آیواجیک انتقال داده شدند. عملیات نیروهای امنیتی تورکیه برای ممانعت از مهاجرت غیر‌قانونی در سراسر کشور ادامه دارد.اخبار مربوطه