با وجود هرگونه بازیهای سیاسی جلوپیشرفت مان را گرفته نتوانستند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه: تورکیه یگانه کشوری ست که تمامی شهروندان خود را زیر چتر بیمه خدمات صحی اجتماعی قرار داده است

با وجود هرگونه بازیهای سیاسی جلوپیشرفت مان را گرفته نتوانستند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه طی سخنانی درمراسم گشایش یک مکتب خصوصی در استانبول اعلام داشت، تورکیه یگانه کشوری ست که همه یی شهروندان خود را زیرچتربیمه خدمات صحی اجتماعی قرار داده است.

اردوغان با اشاره براینکه، برخی از محافل از پیشرفته تورکیه اظهارناخشنودی میکنند، اظهار داشت، این محافل برای جلوگیری از پیشرفت تورکیه به گذاشتن تله هایی که در تاریخ مشاهده نشده است، متوسل شدند.

اردوغان با تاکید براینکه، با وجود هرگونه بازیهای سیاسی جلوپیشرفت ما را گرفته نتوانستند، تصریح کرد، بسوی مظلومان در جهان دست یاری دراز کرده ایم. تورکیه در یاری به کشورهای فقیر نسبت به درآمد ملی، اولین کشور جهان میباشد، امریکا نیز در ردیف دوم قرار دارد.

رئیس جمهور در اشاره به اصلاحات سالهای اخیر در عرصه صحت عامه گفت، ما یگانه کشوری هستیم که همه یی شهروندان خود را زیر چتر بیمه خدمات صحی اجتماعی جای داده ایم. این در حالیست که امریکا هنوز به اصلاحات در بخش صحت عامه خویش تحقق نبخشیده است.

اردوغان در ادامه افزود، تورکیه در سایه اتحاد و برابری به سطح متفاوتی خواهد رسید. تورکیه جدید همراه با خود، درب جهان جدیدی را بر روی همه در منطقه باز خواهد کرد.اخبار مربوطه