در ترکیه شمار زیادی از مهاجرین قاچاق دستگیر شدند

این مهاجرین قاچاق اتباع پاکستان و افغانستان بوده اند

در ترکیه شمار زیادی از مهاجرین قاچاق دستگیر شدند

در ولایت سیواس ترکیه 11 تن از مهاجرین قاچاق که در صدد رفتن به خارج از کشور بودند دستگیر شدند.

پلیس در شاهراه سیواس – ارزینجان 6 تن از مهاجرین قاچاق پاکستانی را دستگیر کرد که با یک عراده موتر لاری سفر میکردند. 

ضمناً پلیس ترکیه در ولایت سیواس پنج تن از مهاجرین قاچاق افغان را نیز دستگیر کرد. 

این مهاجرین قاچاق به اداره مهاجرت ولایت سیواس تسلیم داده شدند.اخبار مربوطه