چهل وشش مهاجر افغان از غرق شدن در آب‌های بحیره اژه نجات یافتند

گارد ساحلی تورکیه 46 مهاجر تبعه افغانستان را که می‌خواستند با قایقی بادی از سواحل ازمیر به جزایر یونان عبور کنند، از خطر مرگ نجات داد

چهل وشش مهاجر افغان از غرق شدن در آب‌های بحیره اژه نجات یافتند

گارد ساحلی تورکیه 46 مهاجر تبعه افغانستان را که می‌خواستند با قایقی بادی از سواحل ازمیر به جزایر یونان عبور کنند، از خطر مرگ نجات داد.

نیروهای گارد ساحلی تورکیه طی عملیاتی در سواحل ولایت ازمیر 46 مهاجر تبعه افغانستان را که قصد داشتند با استفاده از یک قایق بادی به صورت غیرقانونی عازم جزایر یونان شوند، از خطر غرق شدن در بحیره اژه نجات دادند.

این افراد که در میان آن‌ها 15 زن و 22 تن اطفال نیز حضور دارند، پس از طی مراحل قانونی و اداری به مرکز استرداد مهاجران ازمیر منتقل شدند.

گفتنی است عملیات‌ نیروهای امنیتی تورکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.اخبار مربوطه