42 مهاجر غیرقانونی در ولایت چناق قلعه تورکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی تورکیه 42 تبعه افغانستان را که قصد داشتند از راه های غیرقانونی به یونان بروند، در ولایت چناق قلعه دستگیر کردند

42 مهاجر غیرقانونی در ولایت چناق قلعه تورکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی تورکیه 42 تبعه افغانستان را که قصد داشتند از راه های غیرقانونی به یونان بروند، در ولایت چناق قلعه دستگیر کردند

نیروهای ژاندارم تورکیه، 42 تبعه افغانستان را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی به جزیره میدیللی (لسبوس) یونان بروند را در اولوسوالی آیواجیک ولایت چناق قلعه دستگیر کردند.

افراد مذکور که در بین آنها زنان و اطفال نیز به چشم می خورد، پس از طی مراحل قانونی به مرکز استرداد اتباع خارجی اولوسوالی آیواجیک منتقل شدند.

گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارم، گارد ساحلی و واحد‌های مرزی تورکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.اخبار مربوطه