هیچگونه مسئولیتی در قبال موج مهاجرت از ایدیلب نداریم اما از انسانیت خود عدول نخواهیم کرد

سلیمان سویلو، وزیر داخله تورکیه اظهار داشت که انقره موضع خود را در قبال ایدیلب راحفظ و از وظیفه انسانی خود عدول نخواهد کرد

هیچگونه مسئولیتی در قبال موج مهاجرت از ایدیلب نداریم اما از انسانیت خود عدول نخواهیم کرد

سلیمان سویلو، وزیر داخله تورکیه اظهار داشت که انقره موضع خود را در قبال ایدیلب راحفظ و از وظیفه انسانی خود عدول نخواهد کرد

سلیمان سویلو، وزیر داخله تورکیه در جمع پناهجویان سوریه یی ترکمن که در اولوسوالی یایلاداغی ولایت ختای تورکیه اسکان یافته‌اند، با تاکید بر اینکه انقره موضع خود را در قبال ایدیلب حفظ خواهد کرد گفت: "ما با صراحت می‌گوییم که هیچگونه مسئولیتی در قبال موج مهاجرت از ایدیلب نداریم اما از انسانیت خود عدول نخواهیم کرد".

وی افزود: "در همه مذاکراتی که در نشست‌های بین‌المللی در خصوص سوریه حضور یافته‌ایم، تمامی نمایندگان کشورهای به اصطلاح بزرگ هنگام بحث درباره سوریه، سر در گریبان بودند، زیرا بین اظهارات و اقدامات کشورهایشان تناقض عمیقی وجود دارد. همه باید بدانند که این کشورها تئاتر بازی می‌کنند".

وزیر داخله تورکیه با بیان اینکه که پناهجویان سوریه یی در صورت تامین امنیت تمایل به بازگشت به کشورشان دارند، تصریح کرد: "255 هزار و 300 شهروند سوریه یی طی 2 سال اخیر به کشور خود بازگشته‌اند. 160 هزار تن از این تعداد بلافاصله پس از ایجاد منطقه امن طی عملیات سپر فرات به سوریه بازگشته‌اند".

سویلو با تاکید بر عزم تورکیه برای ممانعت از خروج غیرقانونی مهاجران از کشور گفت: "در سال 2015 به طور متوسط روزانه 6800 تن از مرزهای غربی به صورت غیرقانونی به یونان می‌رفتند. امروز ه این حساب در حد 79 تن است".اخبار مربوطه