آزادی فوری سربازان تورکی که اشتباها وارد مرز یونان شده بودند

نیروهای مسلح تورکیه اعلام کرد، دو سرباز تورکی که به علت عبور اشتباهی از مرز توسط مقامات یونانی دستگیر شده بودند، ظرف چند ساعت آزاد و تحویل داده شده اند

آزادی فوری سربازان تورکی که اشتباها وارد مرز یونان شده بودند

نیروهای مسلح تورکیه اعلام کرد، دو سرباز تورکی که به علت عبور اشتباهی از مرز توسط مقامات یونانی دستگیر شده بودند، ظرف چند ساعت آزاد و تحویل داده شده اند.

نیروهای مسلح تورکیه اعلام کرد که دو سرباز تورک دیروز حوالی ساعت 11:00 به وقت محلی به اشتباه از مرز یونان عبور کرده اند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه این دو سرباز که در واحد مرزی انجام وظیفه میکنند، در حین اجرای ماموریت تعقیب مهاجرین و منع عبور غیرقانونی آنها، به اشتباه وارد مرز یونان شده اند، در نتیجه مذاکرات انجام شده با مقامات یونانی، ساعت 18:00 به وقت محلی آزاد شدند.اخبار مربوطه