نخستین پرواز هلی کوپتر T625 تورکیه با موفقیت انجام شد

نخستین پرواز هلی کوپتر T625 که توسط صنایع فضایی و هوانوردی تورکیه تولید شده است با موفقیت انجام شد

نخستین پرواز هلی کوپتر T625 تورکیه با موفقیت انجام شد
نخستین پرواز هلی کوپتر ملی تورکیه
نخستین پرواز هلی کوپتر ملی تورکیه

نخستین پرواز هلی کوپتر T625 تورکیه با موفقیت انجام شد

 

نخستین پرواز هلی کوپتر T625 که توسط صنایع فضایی و هوانوردی تورکیه تولید شده است با موفقیت انجام شد.

نخستین پرواز هلی کوپتر T625 با اهداف عمومی که توسط صنایع فضایی و هوانوردی تورکیه (توساش) وضمن استفاده ازامکانات ملی توسعه یافته وتولیدشده است باموفقیت انجام شد.

هلی کوپتر T625 که از مدتی پیش بر روی زمین در حال آزمایش بود در روزهای گذشته از اشیانه خود خارج و به پیست پرواز انتقال یافت. این هلی کوپتر امروز در ساعت 06.00 برای نخستین بار از زمین برخاست.
این هلی کوپتر که محصول تلاشهای شبانه روز مهندسان و تکنسینهای تورک می باشد با همکاری پیلوت های توساش نخستین پرواز خود را انجام داد و با موفقیت اقدام به انجام مانورهای پیش بینی شده نمود.

اسماعیل دمیر رییس صنایع دفاعی تورکیه خبر این تحول مهم را از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اعلام کرد و نوشت: " نخستین پرواز اولین هلیکوپترمان که به طور کامل با امکانات ملی تولید شده است برای میهن و ملت منشاء خبر و برکت باشد. از تمامی کسانی که در این خصوص فعالیت کردند بی نهایت متشکرم و به آنها تبریک می گویم. خداوند را سپاسگزاریم. "

هلی کوپتر T625 که در تولیدش از اندوخته علمی و تجربیات تولید هلیکوپتر تهاجمی نوع T129 استفاده شده، در اصل نشان دهنده موفقیتی است که صنایع فضایی و هوانوردی تورکیه به آن دست یافته است.اخبار مربوطه