یشر گولر به صفت رئیس لوی درستیز والی عمومی اردوی تورکیه منصوب شد

ستر جنرال یشر گولر که تاکنون قوماندان عمومی نیروهای زمینی کشور بود به صفت رئیس لوی درستیز والی عمومی اردوی تورکیه منصوب شد

یشر گولر به صفت رئیس لوی درستیز والی عمومی اردوی تورکیه منصوب شد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه ستر جنرال یشر گولر که تاکنون قوماندان عمومی نیروهای زمینی کشور بود را به سمت رئیس لوی درستیز والی عمومی اردوی تورکیه منصوب کرد.

بر اساس بند دوم ماده نهم احکام ریاست جمهوری تورکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور، به جای خلوصی آقر، ستر جنرال یشر گولر که تاکنون قوماندانی نیروی زمینی را به عهده داشت به عنوان رئیس لوی درستیز والی عمومی اردوی تورکیه منصوب کرد.

اردوغان، خلوصی آقر که تاکنون رئیس لوی درستیز والی عمومی اردوی تورکیه بود را به عنوان وزیر دفاع کشور منصوب کرد.

ستر جنرال امید دوندار به عنوان قوماندان نیروی زمینی و سرلشکر متین گوراک به عنوان جانشین قوماندان لوی درستیز والی عمومی اردوی تورکیه منصوب شدند.



اخبار مربوطه