اردوغان اسامی کابینه جدید دولت تورکیه را اعلام کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ بیش تپه انقره اسامی کابینه جدید دولت را اعلام کرد

اردوغان اسامی کابینه جدید دولت تورکیه را اعلام کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه اسامی کابینه دولت جدید را در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ بیش تپه انقره اعلام کرد.

فواد اوکتای: معاون رئیس جمهور

عبدالحمید گل: وزیر عدلیه

زهرا زمرد سلجوق: وزیر کار، خانواده و سیاست‌های اجتماعی

مراد قوروم: وزیر محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری

مولود چاووش اوغلو: وزیر امور خارجه

فاتح دونمز: وزیر انرژی و منابع طبیعی

محمد قصاب اوغلو: وزیر ورزش و جوانان

برات آلبایراق: وزیر امور خزانه داری و مالی

سلیمان سویلو: وزیرداخله

محمد ایرسوی: وزیر فرهنگ و جهانگردی

ضیا سلجوق: وزیر آموزش

خلوصی آقار: وزیر دفاع

فخرالدین کوجه: وزیر صحت عامه

مصطفی وارانک: وزیر صنعت و تکنالوژی

روخسار پکجان:  وزیر تجارت

بکیر پاک دمیرلی: وزیر زراعت  و جنگلداری

محمد جاهد توران: وزیر حمل و نقل و زیرساخت هااخبار مربوطه