منع ورود نماینده آلمانی حامی پ ک ک به تورکیه

از ورود نماینده حزب چپ آلمان و حامی گروه تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک به تورکیه ممانعت شد

منع ورود نماینده آلمانی حامی پ ک ک به تورکیه

بنابه اعلام حزب چپ آلمان، آندرج هانکو، نماینده حزب چپ این کشور و از حامیان گروه تروریستی و تجزیه‌طلب پ.ک.ک که به عنوان ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تورکیه از وین عازم تورکیه بود، بعد از دریافت اطلاع مبنی بر عدم اجازه ورود وی به تورکیه از طیاره پیاده شده است.

وی در رابطه به این موضوع گفت: من به عنوان ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات عازم تورکیه بودم که خبر عدم اجازه ورود من به تورکیه را دریافت کردم. وقتی از موضوع مطلع شدم در داخل طیاره بودم  که بعد از آن پیاده شدم.

او افزود: من از سال 2011 بدین سو به صفت عضو مجلس آلمان انتخابات در تورکیه را نظارت کردم.

لازم به ذکر است آندرج هانکو، نماینده حزب چپ آلمان برای لغو قانون ممنوعیت فعالیت‌های پ.ک.ک در آلمان که از سال 1993 تاکنون ادامه دارد، اقدام کرده بود. وی قبلا نیز با گرفتن عکس با آرم و پارچه پاره گروه تروریستی و تجزیه‌طلب پ.ک.ک حمایت سیاسی خود از این گروه تروریستی را اعلام کرده بود.اخبار مربوطه