عملیات ترکیه علیه تروریستها ادامه دارد

در نتیجه این عملیات 18 تروریست از پا در آورده شدند

عملیات ترکیه علیه تروریستها ادامه دارد

در چهارچوب عملیاتهای هوایی که روزهای 1-8 جون از سوی نیروهای مسلح ترکیه علیه مواضع سازمان تروریستی جدایی طلب پی کا کا در شمال عراق آغاز گردید، 18 تروریست دیگر نیز از پای در آورده شدند.

طبق بیانیه منتشر شده از سایت اجتماعی لوی درستیزوالی قوای مسلح ترکیه، در نتیجه حملات هوایی، تعداد تروریستهای از پای در آورده شده به 34 تن افزایش یافته است.

از سوی دیگر در نتیجه عملیات نیروهای مسلح ترکیه به مواضع تروریستها در شمال عراق منجلمه قندیل و سنجار، 12 موضع منهدم شد.

سترجنرال خلوصی آقر لوی درستیز قوای مسلح ترکیه، حملات هوایی به قندیل، سنجار، خاکورک و آواشین – باسیان را از مرکز عملیات ادغام شده، دنبال نمود.

آقر ضمن ابراز اینکه: "با عزم و ثبات همه تروریستها را نابود خواهیم کرد."، گفت: "نیروهای مسلح ترکیه، در چهارچوب قانون اساسی و در راستای قوانین تحت امر ملت بوده و برسر ماموریتش میباشد."

لوی درستیز ترکیه افزود: "به فعالیتهایمان علیه هرگونه تهدید بر ضد کشورمان و خطرات موجود، ادامه خواهیم داد."اخبار مربوطه