در ربع اول سال جاری ترکیه 7,4 فیصد رشد اقتصادی داشته است

این مطلب را مرکز آمار ترکیه اعلام داشت

در ربع اول سال جاری ترکیه 7,4 فیصد رشد اقتصادی داشته است

مرکز آمار ترکیه (TÜİK) با انتشار گزارشی اعلام کرد که شاخص حجم زنجیره ای تولید ناخالص داخلی درسه ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.4 درصد رشد کرده است.

بر اساس آمار اعلام شده، پیش بینی تولید ناخالص داخلی کشور با توجه به روش تولید در قیمت های فعلی در سه ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 21.9 افزایش یافته و به 792 میلیارد و 691 میلیون لیره رسید.

ضمناً شاخص زنجیره ای حجم ارزش افزوده بخش کشاورزی در سه ماه دوم امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 4.6 درصد، بخش صنعت 8.8 و بخش عمران 6.9 درصد رشد داشته است. 


برچسب ها: رشد , اقتصاد , ترکیه

اخبار مربوطه