فراخوان رئیس جمهور از تمام شهروندان برای حمایت از پول تورکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه ازتمام شهروندان خواست برای رشداقتصادی کشور، ارزهای خودرا به لیره تبدیل کنند

فراخوان رئیس جمهور از تمام شهروندان برای حمایت از پول تورکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه ازتمام شهروندان خواست برای رشداقتصادی کشور، ارزهای خودرا به لیره تبدیل کنند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه طی سخنانی درضیافت افطاری اعضای اتاق تجارت انقره گفت: از تمام شهروندان میخواهم لطفا ارزها و پول‌های زیر بالش خود و طلاهایی را که کنار گذاشه‌اند وارد، بانک‌ها، بازار سرمایه و سیستم کنند تا با هم در رشد تورکیه سهیم باشیم.

وی در این مراسم همچنین اظهار داشت:

"تورکیه با هیچ مشکلی در کسب درآمد، تامین هزینه‌ها و پرداخت قرضه ها مواجه نیست. تورکیه نه تنها در میان کشورهای در حال توسعه، بلکه در کنار بسیاری از کشورهای پیشرفته نیزقرار دارد

شانزده سال قبل درآمد شهروندان تورکیه یک ‌سوم اروپایی‌ها بود و اکنون دوسوم شده است. هدف ما این است که تا سال 2023 آن را برابر با درآمد مردم اروپا و حتی بیشتر کنیم".اخبار مربوطه