اردوغان سحری خود را با دانشجویان درلیلیه آنها صرف کرد

اردوغان دعوت یک دانشجوجهت صرف سحری درلیلیه با آنها را اجابت و با دانشجویان دیدار کرد

اردوغان سحری خود را با دانشجویان درلیلیه آنها صرف کرد

اردوغان دعوت یک دانشجوجهت صرف سحری درلیلیه با آنها را اجابت و با دانشجویان دیدار کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دعوت گونگور آتاک، دانشجوی رشته طب دندان دانشگاه ییلدریم بایزید انقره که در توئیتر نوشته بود: "جناب رئیس جمهور یک شب شما را برای صرف سحری به لیلیه یی حسین غازی دعوت می کنیم" را اجابت کرد.

اردوغان در پاسخی صمیمی به این دعوت نوشت: " اگر چای تن آماده است، می آیم".

بدین ترتیب اردوغان به جانب لیله حسین غازی رفته و سحری خود را در کنار دانشجویان صرف کرد.

دیدار اردوغان با دانشجویان این لیلیه از برنامه "Scope" توئیتر به صورت زنده پخش شد.اخبار مربوطه