یونان به کودتاگران فراری از ترکیه به اینکشور حق پناهندگی داد

حکم جنجالی شورای دولتی یونان در مورد کودتاگران فراری از ترکیه به اینکشور

یونان به کودتاگران فراری از ترکیه به اینکشور حق پناهندگی داد

شورای دولتی یونان تصمیم گرفت تا به کودتاگران فراری از ترکیه به این کشور بعد از کودتای نافرجام 15 ام جولای 2016 حق پناهندگی داده شود.

در اجلاس مجمع عمومی شورای دولتی یونان اعتراضات مربوط به لغو حق پناهندگی داده شده به سلیمان اوزقیناقچی یکی از سربازان کودتا گر از سوی اداره پناهندگی این کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.

قضات شورای دولتی یونان ضمن رد اعتراضات حکومت در مورد این تصمیم اداره پناهندگی یونان با در خواست پناهندگی کودتاگرایان موافقت کردند.

بدین ترتیب با حکم صادره در مورد سلیمان اوزقیناقچی، حق پناهندگی دیگر کودتا گران نیز مورد تصویب قرار گرفت.

در مطبوعات یونان آمده است: کودتاگران که با کسب حق پناهندگی در یونان آزاد گذاشته خواهند شد، با سند سیاحت که در اختیار آنها گذاشته خواهد شد، از امکان رفتن به کشورهای اروپایی برخوردار خواهند گردید.

با تصمیم کمیسیون های وابسته به اداره پناهندگی یونان تاکنون همراه با سلیمان اوزقیناقچی به احمد گوزل یکی دیگر ازکودتاگران نیزحق پناهندگی داده شده  و اینها همراه با دو کودتاگر دیگر با إتمام مدت نظارت 18 ماهه آزاد گذاشته شدند.

4 کودتاگر آزاد شده ، تحت شرایط امنیتی فشرده به خانه ایی در خارج از آتن انتقال داده شدند.

4 کودتاگر دیگر که هنوز هم درنزد پولیس تحت نظارت  قرار دارند، پس از إتمام مدت نظارت آنها در پایان ماه جاری آزاد گذاشته خواهد شد.

بدینترتیب هر سه درخواست ترکیه در رابطه به اعاده کودتاگران از سوی دستگاه قضایی یونان رد شد.اخبار مربوطه