نیمه ماه شعبان مژده دهنده ماه مبارک رمضان است

نیمه شعبان که مژده دهنده ماه مبارک رمضان میباشد، در راه است

نیمه ماه  شعبان مژده دهنده ماه مبارک رمضان است

نیمه شعبان که مژده دهنده ماه مبارک رمضان میباشد، در راه است

نیمه شعبان مصادف با روز پانزدهم از دومین ماه از میان "سه ماه" مبارک که روز 19 مارچ آغاز شده است میباشد.

بر اساس باور اسلامی، "براعت" که نام دیگر این روز میباشد، به معنای پاکی از گناهان، تمیز شدن، عفو الهی و نائل شدن به رحمت الهی میباشد.

اداره خدمات دینی ریاست امور دینی تورکیه، فردا به همین مناسبت فعالیتهای مختلفی برگزار خواهد کرد.

امشب در مساجد تورکیه مراسم قرائت قرآن و نعت خوانی ها با اشتراک کتله وسیعی از مردم اینکشور راه اندازی میگردد.اخبار مربوطه