خبرفوری

سربازان ترکیه وارد مرکز اولوسوالی عفرین شدند

خبرفوری

سربازان ترکیه وارد مرکز اولوسوالی عفرین شدند

 دقایقی قبل سربازان نیروهای مسلح تورکیه وارد مرکز اولوسوالی عفرین شدنداخبار مربوطه