97 مین سالروز قبول سرود ملی تورکیه

این سرود ملی درتاریخ 12 مارچ 1921 با برگزاری مسابقه ای در مجلس ملی کبیر تورکیه به صفت "سرود ملی جمهوری تورکیه" انتخاب شد

97 مین سالروز قبول سرود ملی تورکیه

امروز 97 مین سالروز قبول سرود استقلال به صفت سرود ملی جمهوری تورکیه است. این سرود در عین حال سرود ملی جمهوری ترک قبرس شمالی نیز است. این سرود ملی توسط محمد عاکف ایرسوی شاعر ملی کشورمان سروده شده است.

محمد عاکف طی سخنانی در این باره گفته است:" آرزو دارم که خداوند یکبار دیگر این ملت را مجبور به نوشتن سرودن ملی نکند".

 سالگرد قبول سرود ملی تورکیه را که یکی از نمادهای ملت ترک به شمار میرود، یک بار دیگر گرامی میداریم. اخبار مربوطه