سود خالص 639 میلیون لیره یی خطوط هوایی تورکیه در سال 2017

"تورکیش ایرلاینز" در سال گذشته 639 میلیون لیره سود خالص داشته است

سود خالص 639 میلیون لیره یی خطوط هوایی تورکیه در سال 2017

شرکت خطوط هوایی تورکیه «تورکیش ایرلاینز» اعلام کرد که این شرکت طی سال 2017 میلادی 639 میلیون لیرتورک (در حدود 170 میلیون دالر) سودخالص داشته است.

بر این اساس٬ درآمد کل تورکیش ایرلاینز از محل فروش تکت در سال گذشته به 39 میلیارد و779 میلیون لیره بالغ شده است. این مبلغ طی سال 2016 میلادی 29 میلیارد و 468 میلیون لیره بود.

طی سال گذشته 68 میلیون و 616 هزار و 740 تن خطوط هوایی تورکیه را جهت مسافرت انتخاب کرده اند که این رقم نسبت به سال قبل از آن 9.3 فیصد افزایش یافته است.اخبار مربوطه