اکتشاف چاه های نفتی در تورکیه آغاز می شود

وزارت انرژی و منابع طبیعی تورکیه برای شرکت سهامی نفت کشور جواز کار اکتشاف در 6 میدان در 4 ولایت مختلف را صادر کرد

اکتشاف چاه های نفتی در تورکیه آغاز می شود

وزارت انرژی و منابع طبیعی تورکیه برای شرکت سهامی نفت کشور جواز کار اکتشاف در 6 میدان در 4 ولایت مختلف را صادر کرد.

جوازکار اکتشاف نفتی وزارت انرژی و منابع طبیعی تورکیه برای شرکت سهامی نفت کشور جهت اکتشاف در 6 میدان در 4 ولایت مختلف در روزنامه رسمی منتشر شد.

شرکت سهامی نفت تورکیه به مدت 5 سال در 6 میدان نفتی در حجم مختلف؛ بین 15 هزار و 280 هکتار الی 61 هزار و 737 هکتار در دیاربکر، آدی یامان، باتمان و آدانا به فعالیتهای اکتشافی خویش آغازخواهد کرد.اخبار مربوطه