مهاجرین افغانی درولایت سیواس تورکیه دستگیر شدند

نیروهای ژاندارم تورکیه در ولایت سیواس در جریان کنترول و بازرسی از یک عراده مینی‌بس، 20 تبعه افغانستان که به شکل غیرقانونی وارد کشور شده‌ بودند را شناسایی و دستگیر کردند

مهاجرین افغانی درولایت سیواس تورکیه دستگیر شدند

نیروهای ژاندارم تورکیه در ولایت سیواس در جریان کنترول و بازرسی از یک عراده مینی‌بس، 20 تبعه افغانستان که به شکل غیرقانونی وارد کشور شده‌ بودند را شناسایی و دستگیر کردند

در ولایت سیواس در جریان کنترول و بازرسی از یک عراده مینی‌بس از جانب نیروهای ژاندارم تورکیه ، 20 تن تبعه افغانستان که به شکل غیرقانونی وارد تورکیه شده‌ بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد که در میان آن‌ها 4 زن و 10 کودک نیز وجود دارد، پس از طی مراحل قانونی، به اداره مهاجرت ولایت سیواس انتقال داده شدند.اخبار مربوطه