تورکیه هم قادر است در عفرین با ترور مبارزه کند و هم میتواند مردم مدیترانه شرقی را حمایت کند

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و سرمذاکره گر تورکیه در این اتحادیه، اعلام داشت که تورکیه به قدری قوی است که هم قادر است با ترور به مبارزه بپردازد و هم میتواند مردم مدیترانه شرقی را حمایت کند

تورکیه هم قادر است در عفرین با ترور مبارزه کند و هم میتواند مردم مدیترانه شرقی را حمایت کند

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و سرمذاکره گر تورکیه در این اتحادیه، اعلام داشت که تورکیه آنقدر قوی و توانمند است که هم قادر است با ترور در منطقه عفرین به مبارزه بپردازد و هم میتواند مردم مدیترانه شرقی را حمایت کند.

وی طی سخنرانی اش در کنگره حزب عدالت و توسعه در اولوسوالی چقوراووای آدانا، گفت: "با سلاحهای خود، قادر به حفظ امنیت ملی خویش هستیم."

چلیک تاکید کرد که برخی در تلاشند تا ضمن مشغول ساختن تورکیه با یک سلسله امور، در مناطق مرزی تورکیه با شمال سوریه، کوریدور تروریستی تاسیس کنند و یا به شکلی ناگهانی در محیط تحت کنترل تورکیه، فعالیتهای حفاری انجام دهند.

عمر چلیک ضمن هشدار به کسانی که درآرزوی یک چنین نقشه هایی میباشند، اظهار داشت: "هم در عفرین با ترور به مبارزه میپردازیم، هم از حقوقمان در مدیترانه شرقی دفاع کرده و هم در بخشی دیگر از جهان برای تورکیه و مظلومین به مبارزه پرداخته و تا پیروزی ادامه میدهیم."

وزیر ترک ضمن اشاره به اینکه سلاحهای استفاده شده در عملیات شاخه زیتون همگی تولید ملی بوده اند، ابراز داشت: "با نیازهای امنیتی که امنیت ملی مان را برقرار خواهد کرد، به قویترین و موثرترین شکل ممکن، به مبارزه ادامه خواهیم داد."اخبار مربوطه