مثنوی مولانا همچون بحری بیکران است

سخنرانی رئیس جمهور ترکیه در مراسم "شب عرس مولانا" که به مناسبت 744مین سالگرد وصلت مولانا جلال‌الدین بلخی رومی

مثنوی مولانا همچون بحری بیکران است

رئیس جمهور ترکیه در مراسم "شب عرس مولانا" که به مناسبت 744مین سالگرد وصلت مولانا جلال‌الدین بلخی رومی، مثنوی را دریای بیکران دانست و گفت شعله‌های آتش عشقی که مولانا قرن‌ها قبل در دل مولانا برافروخته شده بود، هنوز هم زبانه میکشد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در مراسم "شب عرس مولانا" که به مناسبت 744مین سالگرد درگذشت مولانا جلال‌الدین در قونیه برگزار شد، با بیان این که مثنوی مولانا همچون دریایی بی‌کران است گفت: "شعله‌های آتش عشقی که در دل مولانا 7.5 قرن قبل از این بر افروخته شده بودهنوزهم تابنده و روشن است.

وی افزود: "مثنوی همچون رود نیل است که هم برای قبطی ها همچون خون درعروق شان و برای امت حضرت موسی نیزهمچون آب حیات است".

رئیس جمهورترکیه با بیان این که به ویژه بااتفاقات دردناکی که امروزمواجه هستیم، باید پیام‌های حضرت مولانا را بهتردرک کنیم اظهارداشت: "پیام مولانا به ما این است که کسانی که بااعمال فشاردرپی بدست آوردن منفعت هستند، کسانی که با راه اندازی خشونت وفتنه افگنی رویای تصاحب قدرت را بسرمیپرورانند، دریک گمراهی وغفلت بزرگی قراردارند. اگر ما متحد و یکپارچه شویم امکان رشد تخم‌های فتنه ونفاق در بین ما پیدا نخواهد شد".اخبار مربوطه