ثبت ریکارد دررفت وبرگشت وسایط باربری بزرگ ازمرز قپی‌قلعه سی ترکیه

گذرگاه مرزی قپی‌قلعه در ولایت ادیرنه ترکیه، روز اول دسامبر امسال شاهد بیشترین تردد وسایط باربری بزرگ در طول تاریخ خود بوده است

ثبت ریکارد دررفت وبرگشت وسایط باربری بزرگ ازمرز قپی‌قلعه سی ترکیه

گذرگاه مرزی " قپی‌قلعه " در ادیرنه، با ثبت 2040 مورد ورود و خروج وسایط باربری بزرگ در روز اول دسامبر امسال، بیشترین رفت وبرگشت وسایط تجاری مرزی  را در تاریخ خود تجربه کرد

بنا به اعلام اداره منطقه ای گمرک و تجارت منطقه تراکیا، این گذرگاه در روز اول دسامبر شاهد به ترتیب 1001 مورد ورود و 1039 مورد خروج وسایط باربری بزرگ بوده است.  

بدین ترتیب با تردد 2040 وسایط باربری بزرگ در یک روز، ریکارد جدیدی در این زمینه به دست آمد. نزدیکی سال جدید و تلاش برای رساندن اجناس به مقصد، مهمترین دلیل افزایش حجم ورود خروج وسایط باربری بزرگ ‌است

در ماه نوامبر امسال، اوسط ماهانه ورود و خروج از این دروازه مرزی، بیشترین میزان در سالهای اخیر بوده است. در آن ماه به طور اوسط روازنه 857 وسایط باربری بزرگ وارد و 939 وسایط باربری بزرگ نیز از این گذرگاه خارج شدند

در سال 2014 روزانه 732 مورد ورود و 716 مورد خروج ثبت شده است. در سال 2015 نیز روزانه به ترتیب 759 تریلر به کشور وارد و 795 تریلر نیز از آن خارج شده اند. همچنان در سال 2016 رقم روزانه ورود 800 و خروج نیز 840 عراده وسایط باربری بزرگ خروج داشته است. اخبار مربوطه