دستگیری 381 مهاجر غیرقانونی درولایت ادیرنه ترکیه

نیروهای ژاندارم ترکیه طی عملیاتی در ولایت ادیرنه 393 تبعه خارجی که قصد خروج غیرقانونی از کشور داشتند را دستگیر کردند

دستگیری 381 مهاجر غیرقانونی درولایت ادیرنه ترکیه

نیروهای ژاندارم ترکیه طی عملیاتی در ولایت ادیرنه 393 تبعه خارجی که قصد خروج غیرقانونی از کشور داشتند را دستگیر کردند.

واحد‌های مرزی قوماندانی نیروهای 54 پیاده‌ نظام مکانیزه و نیروهای ژاندارم ولایت ادیرنه واقع در غرب ترکیه طی عملیاتی در روستاهای کوشان، اورخانیه، بوسنیا، ینی کادین و اولوسوالی‌های ایپساله و مریچ،381 تبعه خارجی که قصد داشتند به صورت غیرقانونی از مرز کشور عبور کرده و خود را به اروپا برسانند، را دستگیر کردند.

افراد دستگیر شده اتباع کشورهای اریتره، پاکستان، افغانستان، فلسطین، عراق، سومالیا و سوریه هستند.

این افراد پس از طی مراحل قانونی به اداره امور مهاجرت ولایت ادیرنه منتقل شده‌اند.

گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارم و گارد ساحلی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور به صورت مستمر ادامه دارداخبار مربوطه