قیمت هر بشکه نفت برنت به 63 دالر رسید

قیمت هر بشکه نفت خام برنت صبح امروز 27 نوامبر به 63.82 دالر رسید

قیمت هر بشکه نفت برنت به 63 دالر رسید

قیمت هر بشکه نفت خام برنت صبح امروز 27 نوامبر به 63.82 دالر رسید

قیمت هر بشکه نفت خام برنت صبح امروز دوشنبه 27 نوامبر 2017 در اولین روز کاری هفته در سطح 63.82 دالر قرار گرفت.

در حالیکه قیمت نفت خام برنت در روز جمعه از 63.33 دالر آغاز شد و تا 62.92 دالر افزایش یافته بود، صبح امروز با 63,71 دالر آغاز شد.

قیمت نفت خام از ساعت 09.14 با 0.17 فیصد افزایش قیمت به قیمت 63.82 دالر به فروش رفت. همچنان هر بشکه نفت خام وست تگزاس آمریکا نیز 58.73 دالر معامله میشود.اخبار مربوطه