یک سرباز قهرمان ترک به شهادت رسید

این سرباز قهرمان ترک در ولایت بینگول ترکیه جام شهادت نوشید

یک سرباز قهرمان ترک به شهادت رسید

در نتیجه واژگون شدن یک عراده واسطه نظامی در بینگول ترکیه یک سرباز به شهادت رسیده و دو سرباز نیز زخم برداشت.

سربازان مجروح به بیمارستان دولتی بینگول انتقال داده شدند.

علی مانتی والی ولایت بینگول در پی این حادثه ضمن عیادت از سربازان مجروح از مقامات بیمارستان در رابطه با وضعیت سلامتی سربازان اطلاعاتی کسب نمود.

ضمناً پلیسی که در شهر آدانای ترکیه در نتیجه تصادم موترسایکل اش با تکسی مجروح شده و مدت 5 ماه در بیمارستان بستری بود، جام شهادت نوشید.


برچسب ها: شهید , سرباز , ترکیه

اخبار مربوطه