بیانات مهم بنعلی ییلدیریم در کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک

بنعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه ضمن شرکت در کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک اعلام داشت: باید در زمینه جرایمی که از طریق اینترنت ارتکاب میشود، یک قرار داد بین المللی وجود داشته باشد

بیانات مهم بنعلی ییلدیریم در کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک
نخست وزیر تورکیه در کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک
نخست وزیر تورکیه در کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک

نخست وزیر تورکیه در کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک

 

بنعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه ضمن شرکت در کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک اعلام داشت: باید در زمینه جرایمی که از طریق اینترنت ارتکاب میشود، یک قرار داد بین المللی وجود داشته باشد.

نخست وزیر ترکیه درسخنان خود ضمن اشاره به اینکه درعرصه تکنالوژی اطلاعاتی با هدف بوجود آوردن درک و شعور جهانی نهادهای اجرایی سازمان ملل متحد باید وارد عمل شوند تاکید کرد: پارلمان شورای اروپا چنین ارگان اجرایی دارد ولی ناکافیست. به یک قرار داد جهانی پرشمول ترباعنوان مبارزه با جرایم سایبری وفن آوری اطلاعاتی نیازوجود دارد. درغیراین صورت احتمال افزایش درگیریها واختلافات جدی تری بین کشورها وجود دارد.

بنعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه ضمن اشاره به اینکه جرایم اینترنتی خیلی سنگین تر از جرایمی است که در زندگی واقعی ارتکاب می شود گفت : در تثبیت این جرایم نیز مشکلات عدیده ای وجود دارد. بعلت خلا حقوقی درعرصه حقوق جهانی جبران آسیب های وارده بدین دلیل غیر ممکن است.

نخست وزیرترکیه ضمن جلب دقت به اینکه امنیت سیبری با گذشت هر روز اهمیت بیشتری پیدا میکند تاکید کرد: برای کشورهایی که دراین زمینه پیشرفت نکرده اند، اینترنت ویژه گی خود بعنوان یک نعمت بزرگ را ازدست داده و به یک تهدید، مجازات واذیت تبدیل میشود. به همین دلیل حین رسیدن به هدف جامعه آگاه و با معلومات باید این موضوع مهم را مد نظر قرار دهیم.

بنعلی ییلدریم چنین گفت: هرنوع اطلاعات ازصحت عامه گرفته تا تجارت، ازدفاع گرفته تا آموزش وتامین اعتباردرتمامی عرصه ها به محیط الکرونیکی انتقال داده شده است.

نخست وزیر ترکیه ضمن اشاره به اینکه در سایه سرمایه گذاری های زیربنایی درترکیه در طول 15 سال اخیردرزمینه ترانسپورت پیشرفت جدی قید شده است تاکید کرد: امروزه در ترکیه حجم مصرف اینترنت بیش از60 فیصد است. با گذشت هرروزکارهای بیشتری از طریق اینترنت انجام گرفته وتجارت الکترونیک درجهان با سرعت فوق العاده ای توسعه مییابد. سهم ترکیه درتجارت الکترونیک درطول 4 سال اخیر، چهاربرابرافزایش یافته است. این سیر صعودی سالانه با 100 فیصد افزایش ادامه دارد. امروز تعداد کابران موبایل در ترکیه به بیش از 70 میلیون تن رسیده است. با توجه به این ارقام مشاهده میکنیم که بخش تجارت الکترونیکی در مرحله بسیار مهمی قرار دارد.

بنعلی ییلدریم افزود: تجارت الکترونیکی درحال افزایش بوده وعلیرغم اینکه رشد جهانی زیر 3 فیصد قرار دارد، رشد تجارت الکترونیکی بشکل فزاینده ایی ادامه دارد. در روزهای آینده نیز اعتبار این نوع تجارت بیشتر شده و ما نیز با توسعه بخشی به قدرت رقابت ملی و جهانی خود گام های جدیدی تری برخواهیم داشت. در تجارت الکترونیک  با نزدیک شدن صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه هدف مان این است که درسال 2023 به رقم 350 میلیارد دالری دست یابیم.اخبار مربوطه