واکنش چلیک به اقدام اتحادیه اروپا در مورد ترکیه

وزیر اتحادیه اروپای ترکیه اظهارداشت: "توقف پرداختهای اتحادیه اروپا به ترکیه نشان دهنده فقدان اینده نگری در این اتحادیه است."

واکنش چلیک به اقدام اتحادیه اروپا در مورد ترکیه

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپای ترکیه اظهار داشت: "توقف پرداختهای اتحادیه اروپا به ترکیه نشان دهنده فقدان اینده نگری در این اتحادیه است."

چلیک در گفتگو با روزنامه نگاران در نهمین روز از اجلاس بین المللی امنیتی هالیفاکس در کانادا گفت که در این خصوص از جانب اتحادیه اروپا به ترکیه هیچگونه اطلاعی داده نشده و مقدار پرداخت مذکور در حدود 105 میلیون یورو خواهد بود.

وی با بیان اینکه 105 میلیون یورو از نظر مالی برای ترکیه مهم نیست و ترکیه در جریان سالهای 2014-2020 در حدود 4.5 میلیارد یورو از اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد افزود:" در حالی که این کمکها برای نزدیک شدن ترکیه به اتحادیه اروپا درنظر گرفته شده است ایجاد وقفه در آن نشان دهنده فقدان اینده نگری در اتحادیه اروپا است."

وی تصریح کرد:" کسانی که این تصمیمات را گرفته اند خواهند فهمید که دچار فقدان آینده نگری شده اند."اخبار مربوطه