نرخ طلا وارزدربازار امروزاستانبول

دالرویورو صبح امروز در بازار آزاد استانبول به ترتیب 3.8670 و 4.5400 لیره به فروش رسید

نرخ طلا وارزدربازار امروزاستانبول

دالرویورو صبح امروز در بازار آزاد استانبول به ترتیب 3.8670 و 4.5400 لیره به فروش رسید

امروزدوشنبه 20 نوامبر 2017 در بازار آزاد استانبول، یک دالر آمریکایی به قیمت 3.8650 لیره خرید و با قیمت 3.8670 لیره فروخته شد.

یک یورو نیز 4.5380 لیره خرید و به قیمت 4.5400 لیره به فروش رسید. دالر و یورو روز جمعه 17 نوامبر به ترتیب 3.8600 و 4.5490 لیره بود.

قیمت فروش هر گرام طلای 24 عیار امروز 159 لیره، طلای چاره یکی 259 لیره، نیم پوند جمهویت 519 لیره، یک پوند جمهوریت 1.036 لیره و یک اونس طلای خالص 1282 دالر است.اخبار مربوطه