سه هزار شرکت بریتانیایی در تورکیه فعالیت میکنند

اتاقهای تجارت بریتانیا در تورکیه از حضور 3 هزار شرکت سرمایه گذاری ثبت شده بریتانیایی در تورکیه خبر داد

سه هزار شرکت بریتانیایی در تورکیه فعالیت میکنند

امره اوز٬ مدیر ارشد اتاقهای تجارت بریتانیا در تورکیه به خبرنگار آناتولی گفت که 3 هزار شرکت بریتانیایی به طور مستقیم در تورکیه سرمایه گذاری کرده اند.

وی گفت: این سرمایه گذاری ها به طورمستقیم اقتصاد دوکشوررا تقویت میکند وحدود 400 شرکت وجود دارد که این شرکت ها و نمایندگان آن اعضای باشگاه بزرگ تجاران بریتانیا (Great British Business Club) هستند.

اوز افزود: این باشگاه به عنوان یک باشگاه اجتماعی با هدف گرد آمدن مسئولان شرکت های بریتانیایی در تورکیه که دارای سرمایه هستند یا با سهم مشخصی با شرکت های تورکیه شریک شده اند در کشورهای تعیین شده از جمله در تورکیه کار خود را آغاز کرده است.

علاوه بر این باشگاه مذکور برای آشنایی و تبادل نظر در مورد همکاری پتانسیل نمایندگان ترک شرکت های بریتانیایی و همچنین جهت تقویت فرصت های همکاری شرکتهای بریتانیایی به عنوان یک پلت فرم اجتماعی تاسیس شده است.اخبار مربوطه