چهار شهر تورکیه در فهرست "100 شهر پربازدید جهان"

درفهرست 100 شهر پربازدید جهان، امسال چهار شهر استانبول، آنتالیا، ادیرنه و آرتوین تورکیه نیزقرارگرفتند

چهار شهر تورکیه در فهرست "100 شهر پربازدید جهان"

بر اساس تحقیق صورت گرفته ازسوی شرکت "یورومانیتور اینترنشنال" که در نمایشگاه جهانی گردشگری درلندن، پایتخت بریتانیا منتشرشده، شهر‌های استانبول، آنتالیا، ادیرنه و آرتوین تورکیه بین 100 شهر پربازدید جهان قرار گرفتند.

در حالی هانگ کانگ با 26 میلیون و 550 هزاربازدیدکننده درسال گذشته درصدراین فهرست قرار گرفته که بانکوک، پایتخت تایلند با حدود 21.2 میلیون بازدید کننده در درجه دوم و لندن، پایتخت بریتانیا با 19.2 میلیون گردشگر در درجه سوم قرار گرفتند.

در این فهرست که طبق آمار سال 2016 تهیه شده و شامل اقامت‌های حداقل 24 ساعته است، استانبول با 9 میلیون و 174 بازدید کننده دردرجه پانزدهم قرار گرفت. همچنین آنتالیا با 6.1 میلیون گردشگر، ادیرنه با 2.8 میلیون و آرتوین با 2.4 میلیون گردشگر به ترتیب به درجات 29، 68 و 85 جهان قرار گرفتند.

طبق پیش‌بینی‌ این شرکت، انتظار میرود در سال 2020، 9.5 میلیون گردشگر از استانبول، 7 میلیون از آنتالیا، 3 میلیون از ادیرنه و 2.8 میلیون تن از آرتوین بازدید کنند.اخبار مربوطه