ترکیه رادار موج میلیمتری کنترل آتش را با موفقیت آزمایش کرد

سازمان صنایع دفاع ترکیه اولین رادار موج میلیمتری کنترل آتش را با موفقیت مورد آزمایش قرار داد

ترکیه رادار موج میلیمتری کنترل آتش را با موفقیت آزمایش کرد

سازمان صنایع دفاع ترکیه اولین رادار موج میلیمتری کنترل آتش را با موفقیت مورد آزمایش قرار داد.

سازمان صنایع دفاع ترکیه روند آزمایش اولین رادار موج میلیمتری کنترل آتش (MİLDAR) را با موفقیت به پایان رسانید.

پروژه مهم رادار موج میلیمتری سیستم های هوایی یک آزمون مهم  و موفق عملا اجرا کرد.

رادار MİLDAR  از قابلیت عملیاتی بالایی برخوردار است. این سیستم در شرایط بد جوی با قابلیت الکترو اپتیکی ازقدرت هدف گیری بالا برخورداراست. همچنین درارتفاع پایین و شرایطی که وسعت دید کاهش مییابد برای پیلوت را از چگونگی شرایط موقعیت آگاه میسازد.

در قدم بعدی انتظار میرود که موقعیت نهایی رادار MİLDAR بر روی هلیکوپتر T129 ATAK مشخص شود و سپس جریان تولید بیشتر آن آغازگردد.

رادار مذکور دارای ویژگی های تشخیص چند هدف، اسکن آهسته و سریع، دقت زاویه ای بالا و وضوح دید، شناسایی محدوده هدف در حالت آهسته تا برد 12 کیلومتری، کم حجم، وزن و قدرت مورد نیاز، تصویر ARPO درزمان واقعی، شناسایی موضع هدف تا برد 2.5 کیلومتری و پشتیبانی  بردن کشتی جنگی است.اخبار مربوطه