ساخت نیروگاه هسته‌ای ترکیه به زودی آغاز می‌شود

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه از آغاز ساخت نیروگاه هسته‌ای آق قویو طی چند ماه آینده خبر داد

ساخت نیروگاه هسته‌ای ترکیه به زودی آغاز می‌شود

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه از آغاز ساخت نیروگاه هسته‌ای آق قویو طی چند ماه آینده خبر داد

مراسم سنگ تهداب گذاری نیروگاه هسته ای آق قویو در پایان سال جاری یا در ابتدای سال آینده با حضور روسای جمهور ترکیه و روسیه ادامه دارد.

وی با اشاره به این که تقویم کاری ساخت نیروگاه مذکور پس از اخذ مجوز از سوی سازمان انرژی اتمی ترکیه تدوین خواهد شد گفت: اگر تا 29 اکتبر سال 2023؛ یعنی صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه این پروژه پایان یابد، مایه افتخار خواهد بود.

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه افزود: با آغاز به کار این نیروگاه در سال 2023، در حوزه‌های قطعات مرتبط با صنایع و تجهیزات تکنولوژی شاهد تغییرات مهمی خواهیم بود.

 اخبار مربوطه