اردوغان از شورای اقلیت های بوسنیایی در صربستان دیدن کرد

اردوغان گفت: قوانین و قانون اساسی صربستان درزمینه حقوق اقلیت بوسنیایی دربین کشورهای اروپایی از جایگاه ممتازی برخوردار است

اردوغان از شورای اقلیت های بوسنیایی در صربستان دیدن کرد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورترکیه دربازدیدازشورای اقلیت های قومی بوسنیایی در صربستان، سلیمان یوگلانین، رئیس این شورا را به حضور پذیرفت.

به تعقیب این دیدار، اردوغان خطاب به شورای اقلیت های قومی بوسنیایی اظهار داشت: قوانین و قانون اساسی صربستان در زمینه حقوق اقلیت بوسنیایی در بین کشورهای اروپایی از جایگاه ممتازی برخوردار است. از تلاش های رئیس شورای اقلیت های قومی بوسنیایی قدردانی میکنم.

وی افزود: استفاده اززبان سازنده و وحدت بخش به نفع همه خواهد بود. در غیر این صورت ناخواسته زمینه نفوذ دشمنان تسهیل میشود.

اردوغان تصریح کرد: شما در زندگی اجتماعی درکشورهای خود شرکت میکنید. آرزو دارم از نظر سیاسی و اقتصادی نیز قوی باشید.

وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی صربستان، میزان بیکاری دراینکشور 17 فیصد است. ولی این رقم بیکاری درمنطقه سنجاق دوبرابراست که بیش از نیم آن را جوانان تشکیل میدهند.

رئیس جمهور ترکیه با بیان این که میتوانیم کارخانه های مبل سازی درمنطقه احداث و اشتغال زایی کنیم، افزود: حتی با این اقدام میتوان ترکیه واروپا را برای صادرات مبل تشویق کرد.

اردوغان همچنین در رابطه با شاهراه بلگراد- سارایوو گفت: اگر یک لاین برای سنجاق و توزله بوسنیا داشته باشد، برای مناطق مذکور بهتر خواهد بود. در این باره با وزارت حمل ونقل درمورد برآوردهزینه واحداث آن با شرکت های پیمانکار گفتگو خواهیم کرد. هماهنگی این کار مهم است. ما میخواهیم درهردو منطقه به صورت مساوی کار انجام دهیم.اخبار مربوطه