دستگیری 109 مهاجر غیرقانونی در ادرنه ترکیه

نیروهای ژاندارم ترکیه طی عملیاتی درولایت ایدیرنه109 تبعه خارجی که قصد سفر غیرقانونی به یونان و بلغارستان داشتند را دستگیر کردند

دستگیری 109 مهاجر غیرقانونی در ادرنه ترکیه

نیروهای ژاندارم ترکیه طی عملیاتی درولایت ایدیرنه109  تبعه خارجی که قصد سفر غیرقانونی به یونان و بلغارستان داشتند را دستگیر کردند.

واحد های‌های مرزی مرکز 54 پیاده‌نظام مکانیزه و نیروهای ژاندارم ولایت ایدیرنه در منتهی‌الیه غرب ترکیه طی عملیاتی در روستا‌های اورخانیه، ینی‌قادین و بوسنی‌کویی و همچنین دراولوسوالی های هاوسا، اوزون‌کوپرو، مریچ و ایپ‌سالای 109 تبعه خارجی را دستگیر کردند.

آنها از اتباع سوریه، ایران، پاکستان و افغانستان بودند و قصد سفر غیرقانونی به یونان و بلغارستان داشتند. افراد مذکور سپس به اداره مهاجرت ولایت ایدیرنه منتقل شدند.

خبرگزاری اناتولیاخبار مربوطه