وزیرداخله ترکیه ازترتیب بیش از68 هزارعملیات ضد تروریستی خبر داد

سخنرانی سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه در جمع شهرداران سرتا سر کشوردر زمینه فعالیتهای امنیتی این وزارت

وزیرداخله ترکیه ازترتیب بیش از68 هزارعملیات ضد تروریستی خبر داد

سخنرانی سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه در جمع شهرداران سرتا سر کشوردر زمینه فعالیتهای امنیتی این وزارت

سلیمان سویلو، وزیرداخله ترکیه طی سخنانی درجمع شهرداران سراسرکشوراعلام داشت: "طی یک سال اخیر  68 هزار و 464 عملیات علیه گروه‌های تروریستی انجام دادیم که چهل هزار و 215 مورد آن علیه پ.ک.ک و  25 هزار و  818 آنها علیه فتو بوده است. دیگر عملیات‌، نیز علیه داعش و گروه‌های تروریستی چپ افراطی ترتیب یافته است.

درهمین راستا، 30 هزار و 167 تن بازداشت، 2242 تن کشته، 1488 پناهگاه تروریست‌ها منهدم و 515 حمله نیز خنثی شده است.

وزیر داخله ترکیه تاکید کرد:"در خط مرزی کشورمان با سوریه در مجموع 755 کیلومتر دیوارکانکریتی مستحکمی ساخته ایم. 28 کیلومتر جاده نیز در امتداد این دیوار کشیده و بر روی 44 کیلومتر آن نیز سیم خاردار نصب شده است. 38 کیلومتر خط مرزی ولایت ختای نیز نرده‌کشی شده است. 370 کیلومتر این خط مرزی نیز چراغ برای روشنایی تعبیه شده است



اخبار مربوطه