کشف انحراف در گردش ستاره اى توسط دانشمندان ترکيه

گروهی از فیزیکدانان دانشگاه فنی اورته دوغوی انقره موسوم به اودتو موفق به کشف انحراف در محور چرخش ستاره نوترونی یک منظومه دو خورشیدی شدند

کشف انحراف در گردش ستاره اى توسط دانشمندان ترکيه

گروهی از فیزیکدانان دانشگاه فنی اورته دوغوی انقره موسوم به اودتو موفق به کشف انحراف در محور چرخش ستاره نوترونی یک منظومه دو خورشیدی شدند.

گروهی از دانشمندان دانشگاه فنی اورته دوغو موسوم به اودتو ی انقره، پایتخت ترکیه موفق به کشف انحراف موجود در دوره چرخش ستاره نوترونی یکی از دو ستاره به نام SXP 1062 منظومه دو خورشیدی که از جرم بسیار بالایی برخوردارند، شدند.

با این کشف جدید از اسرار مربوط به ماده فشرده در داخل این ستاره که دوره چرخش آن 18 دقیقه است، پرده برداری شد.

پروفسور آلتان بایکال، عضو هیئت رشته فیزیک دانشگاه مذکور به خبرنگار آناتولی گفت: وقتی سوخت موجود در ستاده ها به اتمام رسیده و دچار انفجار می شود، حادثه نواختر( به وجود آمدن ستاره ای جدید) رخ میدهد.

وی ادامه داد:

البته این انفجار موجب ایجاد ستاره های نوترونی و کوتوله سفید یا سیاه چاله ها نیز میشوند. ستاره های نوترونی که از این طریق بوجود می آیند درای یک مدار مقناطیسی قدرتمند میشوند.

ستاره های نوترونی که نخستین بار در سال 1968 کشف و قابل رویت شدند، از شعاعی حدود 10 کیلومتر و پوسته ای به ضخامت کمتر از 1 کیلیومتری برخوردارند. در زیر پوسته آن نیز یک مایع ابرشاره موجود است. دانشگاه ما نیز به کمک آرشیف داده های حاصل شده از ماهواره‌های اشعه ایکس، یک نوع ستاره نوترونی را مورد بررسی قرار دادند.

پس از سه سال مشاهدات و بررسی ها، در مورد ستاره مذکور تناوب مداری آن را که 656 روز است را کشف کردیم. در تحلیل های زمانی نیز یک انحراف بزرگ در دوره چرخشی آن کشف کردیم.اخبار مربوطه