گفتگوی تیلفونی چاووش اوغلو و گابریل

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با سیگمار گابریل وزیر امورخارجه آلمان گفتگوی تیلفونی انجام داد.

گفتگوی تیلفونی چاووش اوغلو و گابریل

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با سیگمار گابریل وزیر امورخارجه آلمان گفتگوی تیلفونی انجام داد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع دیپلماتیک، چاووش اوغلو با همتای آلمانی خود تیلفونی مذاکراتی بعمل آورده است.

در رابطه با جزئیات و محتوای این مکالمه تیلفونی اطلاعاتی ارائه نشد.

مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه با سیگمار گابریل وزیر امورخارجه آلمان هفته پیش نیز گفتگوی تیلفونی انجام داده بودند.اخبار مربوطه