حسین مفتی اوغلوگفت، رعایت قوانین اسپانیا حائز اهمیت میباشد

ترکیه اعلام داشت، محترم شمردن تمامیت ارضی اسپانیا رابصفت یک اصل مشاهده میکنیم

حسین مفتی اوغلوگفت، رعایت قوانین اسپانیا حائز اهمیت میباشد

ترکیه اعلام داشت، محترم شمردن تمامیت ارضی اسپانیا رابصفت یک اصل مشاهده میکنیم 

حسین مفتی اوغلو سخنگوی وزارت خارجه ترکیه به سوالی در رابطه با همه پرسی غیرقانونی اول اکتبر حکومت خود مختار کاتالونیا درشرق اسپانیا پاسخ داد.

مفتی اوغلو با اشاره براینکه، تحولات رااز نزدیک مورد تعقیب قرار میدهیم، اظهار داشت، محترم شمردن تمامیت ارضی اسپانیا رابعنوان یک اصل مشاهده میکنیم. دراین روند رعایت قوانین اسپانیا و اجتناب از گشودن راهی برای حوادث خشونت بارحائز اهمیت میباشد.

بر این باور هستیم، اسپانیا بعنوان متفق و دوست دیرینه ترکیه، این گونه آزمون ها را پشت سر گذاشته و با یک موضع دموکراتیک جو دیالوگ ملی را بنحو احسن تاسیس خواهد کرد.

مقامات حکومت خود مختار کاتالونیا اظهار داشته بودند، در نتیجه مداخله نیروهای پولیس و ژاندارم در مراکز رای دهی و طرفداران استقلال، 844 تن مجروح شده و 3 تن تحت نظر قرار داده شده اند.

وزارت داخله اسپانیا نیز دیروز اعلام کرده بود، 92 مرکز رای دهی همه پرسی غیرقانونی در کاتالونیا بسته شده، 3 نفر تحت نظر قرار گرفته و 9 مامور پولیس و 3 سرباز ژاندارم مجروح شده اند.اخبار مربوطه