قوش آداسی ترکیه مرکز کشتی های لوکس تفریحی جهان

قوش آداسی ترکیه مرکز کشتی های لوکس تفریحی جهان

قوش آداسی ترکیه مرکز کشتی های لوکس تفریحی جهان
قوش آداسی ترکیه مرکز کشتی های لوکس تفریحی جهان
قوش آداسی ترکیه مرکز کشتی های لوکس تفریحی جهان

توریستهایی که از 51 کشور در طول این مدت به قوش آداسی ترکیه آمدند؛ در اماکن مختلف خرید و فروش کرده ، از شهر تاریخی ایفس ، خانه حضرت مریم و قصبه شیرینجه دیدن کردند

قوش آداسی ولایت آیدن ترکیه یکی از مهمترین مراکز کشتی های مجلل تفریحی جهان بشمار میرود.

در ماههای بین جنوری الی جولای 131 کشتی تفریحی به 15 بندر ترکیه سر زدند

توریستهایی که از 51 کشور در طول این مدت به قوش آداسی ترکیه آمدند؛ در اماکن مختلف خرید و فروش کرده ، از شهر تاریخی ایفس ، خانه حضرت مریم و قصبه شیرینجه دیدن کردنداخبار مربوطه